Eğitim İhtiyaç Planı Nasıl Yapılır?

İK departmanları eğitim planlarını yaparken genel olarak iki metod kullanmaktadır. Birinci bölümlerden talep toplamak ve plan yapmak,ikincisi üst yönetimlerin talepleri doğrultusunda sürekli ihtiyaçlarla eğitimler düzenlemek. Oysa bu yöntemler genelde bir proje gibi olmadığı için etkinlikleri birbirini beslemeyen yani sinerji oluşturmayan ve çoğunlukla üretim/hizmet zamanından çalınan kayıp zamanlar olarak algılanarak eğitimsel yatkınlığın yönetim deki algısını olumsuz etkilemekte.

Eğitim sürekli bir ihtiyaç olmakla beraber zorunlu eğitimler haricinde yazılı koşullara bağlı olmayan ancak stratejik yönetim doğrultusunda planlanması gereken eğitimler asıl konumuzdur. İşletmede herkes birbiriyle çatışma içinde diye stres yönetimi eğitimi aldırsanız sorun çözülür mü? Muhtemelen hayır. Bu eğitimin yetersiz olduğunu da göstermez,organizasyonun kötü olduğunu da. Bu sizin ihtiyaç analizinizi tam yapamadığınızı gösterir. Ve ihtiyaç analizi hiyerarşik tabloda en tepeyi de eğitim katılımcılarını da içerecek şekilde formüle edilir, ustalık gerekir.

İşletme Ustası hiyerarşi gereği tüm kademeleri içerecek bir arama çalışması yaparak sapmalarınızı tespit edecek ve organizasyonel yapı, üretim/hizmet metodolojisi, insan kaynakları, kalite ve yönetim sistemleri ile süreçlerinizi gerçekleştirecek eksikleri tespit ederek eğitim önceliklerinizi de belirleyecektir. Bu sayede amaçları besleyen eğitimler organize edilerek verimlilik çalışmaları (lean) temelleri oluşturulacaktır. Sürekli öğrenen,gelişen işletme kurmak amaçlanır.

Planlanan eğitimler öncesi ve sonrası değerlendirme,izleme sistemleri (eğitim performansı ölçümleme) işletmeye kurulur ve çalıştırılır. Etkisinin ispatıyla yönetim sistemlerine entegrasyonu sağlanır. Kazan-kazan ilkesi işveren-çalışan dengesinde kurulur ve asıl kazanan işletme olur.

Gelin eğitim ihtiyaçlarınızı birlikte belirleyelim ve en doğru şekilde uygulayalım. Doğru uygulama sonuçlarda kendini ispatlar, biz ispatlanmamış olgulara ustalık demeyiz.
Eğitim de İşletme Ustası’nın işidir.